Mulder Juridisch Advies & Mediation

Mr. K.G. Mulder-Wildeboer

Persbericht lezing AWBZ. 7 febr 2014

Veel belangstelling voor lezing Eigen bijdrage AWBZ

  

PUTTEN - Van de burger wordt verwacht zolang mogelijk zelfredzaam te zijn en de eigen kracht optimaal te benutten.
Het beschikken over de juiste kennis en inzicht in de diverse keuzemogelijkheden spelen daarbij een grote rol.
Om de burger hierin te ondersteunen biedt Welzijnsorganisatie SWP toegankelijke informatievoorziening door o.a. het bieden van lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten. Een volle zaal van ruim 100 belangstellenden luisterde vorige week aandachtig naar juriste mevrouw Mulder. Zij was gastspreker bij Stichting Welzijn Putten (SWP), waarbij het onderwerp “Eigen bijdrage AWBZ” ,maar ook aanverwante zaken centraal stonden.
Vele vraagstukken passeerden de revue.: “Moet ik mijn spaargeld of huis opeten, wanneer ik naar een verzorg- of verpleeghuis moet? Hoe hoog is mijn eigen bijdrage? Welke maatregelen kan ik treffen om mijn bijdrage te verminderen? Of valt het allemaal mee?”, maar ook vraagstukken zoals: “ Wat heb ik geregeld indien ikzelf of mijn partner niet meer in staat is om de zaken te regelen”.
Wat de aanwezigen betrof werden er veel zaken verduidelijkt en er was veel interactie.
Op verzoek van velen heeft mevrouw Mulder n.a.v. deze lezing een samenvatting opgesteld, waarin de belangrijkste zaken die tijdens deze bijeenkomst zijn besproken terug te lezen zijn.
Voor geïnteresseerden is deze te vinden op de site van Stichting Welzijn Putten (www.swputten.nl) en Mevrouw Mulder ( www.mulderjuridischadvies.nl) 
Heeft u de lezing gemist, maar wel interesse op deze bij te wonen, dan bent u van harte welkom om bij de herhaling van deze lezing aanwezig te zijn. 
De exacte datum is nog niet bekend, maar deze zal t.z.t. via de website van SWP en de lokale media worden gecommuniceerd. De verwachting is najaar 2014.

 

Bron: http://www.deputtenaer.nl/